Disclaimer & voorwaarden

Contractpartij

Frankrijk Villas is onderdeel van Travida (KvK nummer 55207928), een onderneming gespecialiseerd in online travel media. Frankrijk Villas behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor nieuwe (merk)namen en webadressen toe te voegen, welke automatisch onder dezelfde voorwaarden zullen vallen.

Aangeboden diensten en aansprakelijkheid

Frankrijk Villas biedt (particuliere) verhuurders een platform om zelf online hun vakantiehuis aan het publiek (huurders) te presenteren. Hiervoor kan verhuurder een betaalde advertentie plaatsen ter promotie van zijn/haar vakantiehuis, voorzien van alle (voor verhuur) belangrijke informatie, prijzen en foto's.

Verhuurder en huurder gaan bij verhuur een rechtstreekse overeenkomst aan, zonder tussenkomst van Frankrijk Villas. Frankrijk Villas is nimmer partij bij een overeenkomst tussen verhuurder en huurder, noch voor wat betreft de juistheid van de door verhuurder verstrekte informatie. Frankrijk Villas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geschillen tussen verhuurders en huurders, alsmede voor de inhoud van door verhuurder of derden aangeboden informatie op haar website(s).

Frankrijk Villas is gerechtigd om plaatsing van een vakantiehuis op de website te weigeren, dan wel een vakantiehuis van haar website te verwijderen, indien hiervoor gegronde redenen bestaan. In dergelijke gevallen sluit Frankrijk Villas elke vorm van compensatie of (gedeeltelijk) restitutie uit.

Frankrijk Villas sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van haar website(s) of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze te kunnen raadplegen.

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op de Frankrijk Villas website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Frankrijk Villas. Elke inbreuk kan leiden tot (strafrechtelijke) vervolging.

Informatie binnen advertenties

Informatie en prijzen die wordt verstrekt binnen een advertentie of brochure zijn slechts indicatief en niet bindend. Frankrijk Villas is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van de op haar website geplaatste advertenties.

Externe links en informatie

De Frankrijk Villas website bevat links naar websites of webpagina's van derden. Frankrijk Villas heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere elementen van deze websites, en sluit alszodanig alle aansprakelijkheid hiervoor uit.

Cookies

Om je een optimale service en website ervaring aan te bieden maakt Frankrijk Villas gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat bij een bezoek aan de website op je computer, tablet of smartphone opgeslagen wordt. Deze cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die hem heeft aangemaakt. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, en worden alleen gebruikt om het bezoek aan de website te vergemakkelijken.

Cookies worden binnen de Frankrijk Villas website gebruikt voor het onthouden van specifieke bezoekersdata zoals bezoekersinformatie en zoekvoorkeuren. Deze zijn nodig voor het goed functioneren van de website. Daarnaast worden cookies ook gebruikt om te zien hoe de website door bezoekers wordt gebruikt, en waar deze nog kan worden verbeterd.

Frankrijk Villas maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van de website mogelijk te maken. Verder zorgen deze cookies ervoor dat de website gebruiksvriendelijk is.

Analytische cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om te kunnen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken, en de website continue te kunnen aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

Je kunt indien gewenst de cookie instellingen aanpassen in je internet browser. Wanneer cookies worden uitgeschakeld via de internet browser of op andere wijze worden geblokkeerd, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of onderdelen van de website niet of niet meer optimaal functioneren.

Privacy

Frankrijk Villas behandelt je (persoons)gegevens zorgvuldig en met respect voor je privacy. We zullen je (persoons)gegevens nooit met ander partijen delen, tenzij hiervoor gegronde redenen bestaan of wij hiertoe van rechtswege worden verplicht. Door gebruik te maken van de Frankrijk Villas website verleen je automatisch toestemming voor de verwerking van de (persoons)gegevens die door Frankrijk Villas worden verkregen via de website.

Frankrijk Villas verzamelt uitsluitend gegevens die nodig zijn om je gegevens door te sturen naar de verhuurder. Ook hebben we je gegevens, waaronder je adresgegevens, je telefoonnummer en je email adres, nodig voor de correcte uitvoering van de onze diensten.

We gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van informatie- en reserveringsaanvragen, en het informeren over het verloop daarvan
  • Het informeren over producten en diensten van Frankrijk Villas
  • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen, of wanneer hiervoor gegronde redenen bestaan

Verder registreert Frankrijk Villas aanvullende gegevens (o.a. het gebruikte IP adres) voor het samenstellen van statistieken en de beveiliging van de website.